Wat we doen

myHBMcenter helpt organisaties meer oog voor de mens te krijgen. We bieden mensgerichte teamanalyses, begeleiden organisaties met HR-vraagstukken en laten onbewuste (en onzichtbare) talenten zichtbaar worden. Van individuen en teams tot gehele organisaties. Door de inzet van onze unieke ACT®-meting komen we samen met onze klant tot een duurzame oplossing.

_H1A0312-lowres

Van HRM naar HBM

Wij geloven dat de mens meer is dan zijn uiterlijke gedrag. In zijn werk is de mens geen human resource, maar een human being. Laat jouw organisatie ook de omslag maken van HRM naar HBM!

Natuur als derde laag
De meeste organisaties zijn opgebouwd uit de lagen ‘structuur’ en ‘cultuur’. Daar voegt HBM een derde laag aan toe: ‘natuur’. Deze onderliggende laag staat voor de kanten van zowel mens als organisatie waarvan niemand zich bewust is, zoals verborgen talenten van medewerkers. Door aandacht te besteden aan de laag ‘natuur’ verandert een bevel in commitment, wordt een oplossing een criterium en groeit autoritaire macht uit tot strategische kracht. De tijd is rijp voor een ontwikkeling van HRM naar HBM. Wat dat oplevert?
Gelukkige mensen in succesvolle organisaties.

Wat is HBM

HRM wordt HBM1

Wat is HBM

Human Being Management heeft aandacht voor de gehele mens
Het verschil tussen leider, manager en medewerker vervaagt steeds meer. Iedereen is steeds meer een human being die gaat staan voor eigen leiderschap. Voor veel medewerkers zijn groeimogelijkheden, waaronder verantwoordelijkheden en bevoegdheden belangrijker dan financiële beloning of status. Medewerkers willen een waardevolle bijdrage leveren aan de organisatie.

Bewust én onbewust
De reis naar jezelf is de basis van de HBM filosofie: Human Being Management, aandacht voor de gehele mens in plaats van alleen zijn of haar hulpbron. Dit maakt dat HBM niet gezien kan worden vanuit de normale HRM kaders waar we zo vertrouwd mee zijn. Het vereist een andere manier van denken en kijken, omdat we telkens de gehele mens (bewust én onbewust) beschouwen.

Circle of Change
De vernieuwende werkwijze van myHBMcenter is persoonlijk en levert altijd maatwerk op. Onze aanpak is gebaseerd op de vier stappen van de Circle of Change.

1. Zelfreflectie
2. Bewustwording
3. Beslisruimte vergroten
4. Verantwoordelijkheid nemen

Deze heldere aanpak is niet alleen veel effectiever, maar ook beduidend energieker. Hierdoor worden mensen gelukkiger en organisaties succesvoller.

Meer weten over wat Human Being Management voor jouw team of organisatie kan betekenen? Download het e-book ‘Inleiding tot Human Being Management’

Janneke Uniekheid

Leiderschap & Management

Leiders en managers vormen binnen organisaties een voorbeeld en sleutelrol als het gaat om het tot volwassenheid brengen van Human Being Management. De zelfbewuste en nieuwsgierige leider en manager legt hiermee de voedingsbodem voor talent ontwikkeling van zijn medewerkers en het voorkomen van Burn-out binnen zijn organisatie. Door meer vrijheid en verantwoordelijkheden lager in de organisatie te beleggen en te sturen op output, neemt zowel de innovatie als performance van de organisatie toe.

Wil je meer weten over hoe jij je kunt onderscheiden als leider? Download het e-book ‘Inleiding tot Leiderschap en Management’

Final_H1A1350-versie-02-lowres

HBM voor jongeren

De Human Being Management (HBM) filosofie heeft als belangrijkste pijler dat jongeren kunnen zijn en worden wie zij in de kern al zijn. HBM kijkt verder dan het zichtbare gedrag, de behaalde cijfers of het opleidingsniveau. Met behulp van de Analytical Competence Tool (ACT® Young) bieden we zicht op de persoonlijke talenten van jongeren, vertellen we waar ze blij van worden maar ook waar hun ergernissen liggen. Op deze manier bieden we de jongeren de gelegenheid zich optimaal en op eigen wijze te ontwikkelen tot startbekwame professionals die hun eigen verantwoordelijkheid nemen en met vertrouwen keuzes maken. Of het nu gaat om hun eigen welzijn, een keuze vakkenpakket, vervolgstudie, of beroepsrichting.

Wil je meer weten over de inzet van ACT® Young binnen jouw organisatie? Download het e-book Human Being Management voor jongeren.

Jongeren

Hoe breng je iemands natuurlijke kwaliteiten in kaart?

Ontdek hoe Human Being Management antwoord op deze vraag geeft en hoe je dit in de praktijk brengt met de ACT®-meting.

Download nu