Wat we doen

myHBMcenter helpt organisaties meer oog voor de mens te krijgen. We bieden mensgerichte teamanalyses, begeleiden organisaties met HR-vraagstukken en laten onbewuste (en onzichtbare) talenten zichtbaar worden. Van individuen en teams tot gehele organisaties. Door de inzet van onze unieke ACT®-meting komen we samen met onze klant tot een duurzame oplossing.

_H1A0312-lowres

Wat is Human Being Management?

Human Being Management is een filosofie met de overtuiging dat de mens meer is dan een resource. Daarmee is Human Being Management een verbreding op de traditionele kijk vanuit HR. De filosofie gelooft dat de mens meer is dan hij of zij laat zien op cognitief niveau. Juist het onbewuste van de mens, zien we veel terug in het gedrag. Hier oog voor hebben zorgt dan voor betere resultaten.

Natuur als derde laag

Bij een traditionele HR benadering wordt vaak gekeken naar cultuur en structuur. Het onderdeel cultuur is vaak onderhevig aan veel inspanningen. Het doel van deze inspanningen is een positief effect.

Lukt dat niet?

Dan wordt vaak de toevlucht gezocht in structuur. Denk aan extra regels en processen. Tot er uiteindelijk een wirwar is ontstaan van hiërarchieën en structuren die voor de gehele organisatie belemmerend zijn.

Human Being Management onderscheidt zich van Human Resources, omdat het uitgaat van natuur als extra laag. Deze laag komt vóór cultuur en structuur. We spreken over natuur van zowel de organisatie, als het individu. Deze natuur geeft ook direct het antwoord waarom het vaak niet lukt om gewenste veranderingen in de cultuur teweeg te brengen.

De rol van het onbewuste

Ieder individu heeft onbewuste drijfveren. Dit zijn patronen en belemmeringen die aan de oppervlakte niet zichtbaar zijn, maar wel verklaren waarom de mensen in de organisatie doen zoals zij doen. Inzichten in onder andere onbewuste drijfveren krijg je door de ACT®-meting.

Heb je geen inzicht in de natuur van de mens of organisatie? Dan kan het wel eens trekken aan een dood paard zijn als je alleen de structuur of cultuur verandert. Onder de oppervlakte blijft de natuur onveranderd. En zo kan het zomaar zijn dat mensen in de organisatie na bijvoorbeeld een intensief verander- of teamtraject, binnen enkele dagen weer terugvallen in oude gewoonten. Alsof er niets gebeurd is.

Aandacht voor de gehele mens

Het verschil tussen leider, manager en medewerker vervaagt steeds meer. Voor veel medewerkers zijn groeimogelijkheden, waaronder verantwoordelijkheden en bevoegdheden belangrijker dan financiële beloning of status. Dit vraagt dan ook om meer mensgerichte processen. Het zien van iemands werkelijke talenten vormt de basis. Human Being Management gelooft dat medewerkers een waardevolle bijdrage willen leveren aan de organisatie. Dit kan pas, als zowel zij als de organisatie weet wat echt bij de werknemer past.

Bewust én onbewust

De reis naar jezelf is de basis van de filosofie: Human Being Management, aandacht voor de gehele mens in plaats van alleen zijn of haar hulpbron. Dit maakt dat HBM niet gezien kan worden vanuit de normale HRM kaders waar we zo vertrouwd mee zijn. Het vereist een andere manier van denken en kijken, omdat we telkens de gehele mens (bewust én onbewust) beschouwen.

Circle of Change

De vernieuwende werkwijze van myHBMcenter is persoonlijk en levert altijd maatwerk op. Onze aanpak is gebaseerd op de vier stappen van de Circle of Change.

1. Zelfreflectie
2. Bewustwording
3. Beslisruimte vergroten
4. Verantwoordelijkheid nemen

Deze heldere aanpak is niet alleen veel effectiever, maar ook beduidend energieker. Hierdoor worden mensen gelukkiger en organisaties succesvoller.

Meer weten over wat Human Being Management voor jouw team of organisatie kan betekenen? We hebben er een e-book over geschreven.

E-book downloaden

Human Being Management

Leiderschap & Management

Leiders en managers vormen binnen organisaties een voorbeeld en sleutelrol als het gaat om het tot volwassenheid brengen van Human Being Management. De zelfbewuste en nieuwsgierige leider en manager legt hiermee de voedingsbodem voor talent ontwikkeling van zijn medewerkers en het voorkomen van Burn-out binnen zijn organisatie. Door meer vrijheid en verantwoordelijkheden lager in de organisatie te beleggen en te sturen op output, neemt zowel de innovatie als performance van de organisatie toe.

Wil je meer weten over hoe jij je kunt onderscheiden als leider? Download het e-book ‘Inleiding tot Leiderschap en Management’

Final_H1A1350-versie-02-lowres

HBM voor jongeren

De Human Being Management (HBM) filosofie heeft als belangrijkste pijler dat jongeren kunnen zijn en worden wie zij in de kern al zijn. HBM kijkt verder dan het zichtbare gedrag, de behaalde cijfers of het opleidingsniveau. Met behulp van de Analytical Competence Tool (ACT® Young) bieden we zicht op de persoonlijke talenten van jongeren, vertellen we waar ze blij van worden maar ook waar hun ergernissen liggen. Op deze manier bieden we de jongeren de gelegenheid zich optimaal en op eigen wijze te ontwikkelen tot startbekwame professionals die hun eigen verantwoordelijkheid nemen en met vertrouwen keuzes maken. Of het nu gaat om hun eigen welzijn, een keuze vakkenpakket, vervolgstudie, of beroepsrichting.

Wil je meer weten over de inzet van ACT® Young binnen jouw organisatie? Download het e-book Human Being Management voor jongeren.

Jongeren

E-book Human Being Management & ACT®

Aangeleerde competenties slurpen veel energie. Met HBM en ACT® zie je snel waar iemand van nature goed in is, en beschik je over handvatten voor duurzame talentontwikkeling.

Download nu