De kanteling naar een veilige werkomgeving

Stichting Scala is een stichting voor katholiek en openbaar basisonderwijs in de gemeente Heusden. Ze tellen ruim 300 medewerkers. Henk van der Pas is directeur bestuurder en Milo Bernard beleidsadviseur P&O. Zij vertellen op een inspirerende manier over wat Human Being Management (HBM) henzelf en de stichting gebracht heeft.

Verzuim omlaag
De stichting wilde het verzuim van het personeel omlaag brengen en kwam in aanraking met een gedragsmodel waardoor zij op een andere manier naar verzuim zijn gaan kijken. Vanuit de preventieve kant. Henk: “Medewerkers verliezen energie als ze de verkeerde dingen doen. Je kunt beter onderzoeken wat er voor zorgt dat de medewerker wel weer aan het werk gaat.” Zo is hij in aanraking gekomen met de HBM filosofie en de ACT®-meting waarbij er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de gehele mens. HBM werkt met alle talenten en houdt rekening met hoe wij als mensen in elkaar zitten.

Verbinding

Zij wilden na hun terugkoppeling van de meting meer inzicht in het instrument, omdat zij de toegevoegde waarde zagen in de samenwerking met elkaar. “Je leert elkaar veel beter kennen, vanuit verschillende perspectieven.” Henk en Milo hebben beide de volledige HBM opleiding gevolgd om het instrument beter te begrijpen en toe te passen. Henk: “Het zat in onze poriën toen we terugkwamen. Door de openheid en kwetsbaarheid ontstond er veel meer verbinding.” Milo: “Ik krijg de ruimte om mij te ontwikkelen en sta daardoor in mijn kracht.” Waarop Henk direct en trots reageert met het compliment dat Milo ook die kans heeft gepakt!

Niet perfect
HBM is volgens hen: weten dat je niet perfect bent en elkaar versterken door elkaar op te zoeken. Het creëren van een veilige omgeving is hiervoor erg belangrijk wat betekent dat het bestuur zichzelf ook echt moet laten zien, kwetsbaar moet durven zijn. “Wil je een organisatie echt laten kantelen, dan zal iedereen actief moeten deelnemen aan hun eigen ontwikkeling. Dan moet het een filosofie zijn waar je het personeelsbeleid op aanpast. Eerst draagvlak voor de filosofie en pas als je dat hebt doorgrond met de meting aan de slag om vorm te geven aan wat je dan wil. Het kan ook als een olievlek, dus hier en daar een ACT®-meting en interventies, maar dan ga je niet de hele organisatie mee krijgen. De directeuren hebben ook allemaal de opleiding gevolgd. Dat vond ik een voorwaarde. Zij snappen zichzelf nu beter en daardoor ook de medewerkers. En daarnaast hebben we een aantal coaches aangesteld.”

Open cultuur
De uitdaging is om interventies te blijven doen, anders vloeit het weg. Veel aandacht voor ontwikkeling en intervisie dus. En uiteraard je mensen blijven meenemen. “Het gaat alleen werken binnen een open cultuur, waar je de meting op tafel legt”. “Dat zorgt ervoor dat je elkaar steeds beter leert kennen en dezelfde taal spreekt.” vult Milo aan. “Dan gaat het niet meer alleen over persoonlijke ontwikkeling maar ook over organisatie ontwikkeling.” Doordat ze nu veel meer in relatie zijn met de ander ontstaan de goede gesprekken en die zijn heel waardevol. Er is meer bewustwording van zichzelf. HBM zit in het DNA van hun organisatie. Het heeft geresulteerd in een gevoel van veiligheid, welbevinden en betrokkenheid. “De medewerkers ervaren nog steeds werkdruk, echter dat is per persoon verschillend. Daarnaast is het de vraag of de werkdruk nog steeds hoog is, of dat dit beleving van de medewerker zelf is. Dat is wat we met de ACT®-meting en de teamanalyse inzichtelijk maken en waar we op anticiperen.”

Businessmodel

In het kader van het lerarentekort is het noodzakelijk om het verzuim laag te houden, anders ontstaat er een vicieuze cirkel van meer uitval door verhoogde werkdruk voor de overige teamleden die de afwezige leraar moeten opvangen omdat er geen vervanger voorhanden is. Beter voorkomen dan genezen is het devies. Het ziekteverzuimpercentage in het basisonderwijs (PO) was in 2018 5,9% en voor Scala 3,30%. Schoolbesturen zien hun ziekteverzuim stijgen omdat ze de werkdruk niet kunnen kantelen met de inzet van vervangende leerkrachten. Om die reden is HBM nu ook een businessmodel geworden.

Een inspirerend gesprek met 2 mensen die zelf de verandering hebben ondergaan die ze graag willen zien in de organisatie en breder…

Human Being Management
Wil je meer weten over hoe jij HBM/ACT® kan inzetten voor een veilige werkomgeving waar de mens en zijn ontwikkeling centraal staat?
Download het e-book
Inleiding tot Human Being Management’

Henk en Milo (2)

Proeven van HBM en ACT©?

Hoe ontdek je de verborgen talenten van jouw coachees en medewerkers? Ontdek het op één van onze vrijblijvende kennismakingssessies.

Kennismakingen bekijken