Wat we doen

Hoe we werken

Wie we zijn

Wie we zijn

Vanuit beleving deelt een ieder van ons het verlangen meer Human Being-waarde te leveren en zijn we een belangrijke speler op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Ontmoet en ontdek wie wij zijn.
 
Waar komen we vandaan
In 2010 richtten Eduard Baas en Rudie Nijhof ACT®ME op, het bureau voor duurzame organisatieontwikkeling, vernieuwing en efficiencyverbetering door persoonlijke ontwikkeling. ACT®ME ontwikkelde onder andere de Analytic Competence Tool. Deze vernieuwende tool meet onbewuste drijfveren in organisaties en brengt daardoor razendsnel kansen en faalfactoren in beeld. Ook beschreef ACT®ME de HBM-filosofie vanuit de vaste overtuiging dat duurzame ontwikkeling van mensen en organisaties alleen kan worden bereikt door de natuur (onbewuste processen) mee te laten wegen in het proces.

myhbmcenter-stair

Vanuit de passie om samen met bedrijven van Human Resource Management naar Human Being Management te gaan, zijn wij ons gaan toeleggen op het accrediteren van professionals in HBM en ACT®. Inmiddels hebben we samen met vernieuwende ondernemers en leiders het HBM-centrum opgericht: myHBMcenter. Met ruim 300 actieve HBM-professionals werken we aan de ontwikkeling van individuen, teams en organisaties.

De HBM-filosofie

  • is uitgewerkt vanuit het gedachtegoed van C.G. Jung, A. Adler en C. Rogers
  • is internationaal actief en in meerdere talen verkrijgbaar
  • wordt uitgedragen door een netwerk van ruim 300 HBM Professionals

Maak kennis met ons team

E-book Human Being Management

Wil je meer weten over hoe HBM mensen stimuleert om eigen verantwoordelijkheid te nemen? Download dan het e-book.

Meer informatie