De Circle of Change

Waarom doen mensen zoals ze doen?
Reflectie op onbewust handelen is de kern van HBM. Het zichtbaar maken van innerlijke patronen is een proces dat serieuze aandacht vraagt. De basis van dit proces bestaat uit het doorlopen van vier stappen van de Cirlce of Change, waarmee de regie in eigen handen komt. De cirkel laat zien dat het hier een continu proces betreft.

Zelfreflectie
Kort gezegd betekent zelfreflectie, de eerste stap, jezelf onderzoeken op bewuste én onbewuste aspecten. Het gaat niet alleen om wat je van jezelf weet vanuit herinnering of je cognitie, maar juist wat je níet meer weet van jezelf, maar wat wél een enorme invloed heeft op je handelen in het hier en nu. Zelfreflectie geeft je het inzicht om los te komen van allerlei beperkende overtuigingen die je onbewust met je meedraagt.

Bewustwording
Bewustwording houdt in dat je aspecten van jezelf opmerkt die je nog niet eerder had opgemerkt, en die vanuit je onbewuste worden toegevoegd aan je bewustzijn. Deze bewustwording is blijvend en daarmee uiterst duurzaam.

Vergroten beslisruimte
Vóór de bewustwording kozen we op onze automatische piloot. We kozen voor datgene wat we hebben aangeleerd. Bijvoorbeeld door het probleem bij de ander neer te leggen. Nu, na bewustwording en aangekomen bij de derde stap van de Circle of Change, hebben we meer keuzevrijheid gekregen. In plaats van het probleem bij de ander neer te leggen, heb je geleerd om bij conflicten en irritaties eerst op jezelf te reflecteren, wat de angel uit de situatie haalt. We kiezen bewust.

Verantwoordelijkheid
Nu kunnen we het proces van veranderen daadwerkelijk omzetten in gerichte actie. Van onbewust onbekwaam naar (on)bewust bekwaam. Het nemen van verantwoordelijkheid wordt in HBM termen niet zozeer gedefinieerd als het nemen van verantwoordelijkheid voor een taak binnen de gestelde grenzen, maar juist geleid door de keuze van de medewerker om de eigen natuurlijke kwaliteiten en talenten te willen leveren aan de organisatie. En dat is precies waar de medewerker de eigen regie kan nemen.

Verantwoordelijkheid die voortkomt uit zelfreflectie is echte verantwoordelijkheid.

Meer weten over wat Human Being Management voor jouw team of bedrijf kan betekenen? Download het e-book ‘Inleiding tot Human Being Management.

COC zelfrelflectie4

Proeven van HBM en ACT©?

Hoe ontdek je de verborgen talenten van jouw coachees en medewerkers? Ontdek het op één van onze vrijblijvende kennismakingssessies.

Kennismakingen bekijken