De Circle of Change

Waarom doen mensen zoals ze doen?
Reflectie op onbewust handelen is de kern van HBM. Het zichtbaar maken van innerlijke patronen is een proces dat serieuze aandacht vraagt. De basis van dit proces bestaat uit het doorlopen van vier stappen:
Zelfreflectie
Bewustwording
Beslisruimte en
Verantwoordelijkheid.
Met elkaar vormen deze stappen de Circle of Change, waarbij de cirkel laat zien dat het hier een continu proces betreft.

Kort gezegd betekent zelfreflectie, de eerste stap, jezelf onderzoeken op bewuste en onbewuste aspecten. Zelfreflectie geeft je het inzicht om los te komen van allerlei beperkende overtuigingen die je onbewust met je meedraagt. We gaan een laag dieper. Van 2D naar 3D en dan is reflectie wezenlijk anders. Voor die reflectie is nieuwsgierigheid en moed nodig. Het gaat er niet meer om wat je van jezelf weet vanuit herinnering of je cognitie, maar wat je niet meer weet van jezelf, maar wel een enorme invloed heeft op je handelen in het hier en nu. Een maximaal verschil.

Dit maakt dat HBM niet gezien kan worden vanuit de normale HRM kaders waar we zo vertrouwd mee zijn. Het vereist een andere manier van denken en kijken, omdat we telkens de gehele mens (bewust én onbewust) beschouwen. Deze nieuwe inzichten stellen je in staat beter te beslissen en geven verantwoordelijkheid een diepere en rijkere lading.

Bewustwording is aspecten van jezelf opmerken die je nog niet eerder had opgemerkt, en die vanuit je onbewuste worden toegevoegd aan je bewustzijn. Zonder de derde stap, het vergroten van je beslisruimte, lopen we het gebaande pad dat we onwetend van andere paden telkens opnieuw bewandelen. Verantwoordelijkheid nemen is de laatste stap. Die maakt van elk doel en elke richting in het leven jouw doel en jouw richting.

Meer weten over wat Human Being Management voor jouw team of bedrijf kan betekenen? Download het e-book ‘Inleiding tot Human Being Management.

COC zelfrelflectie4

E-book Human Being Management

Wil je meer weten over hoe HBM mensen stimuleert om eigen verantwoordelijkheid te nemen? Download dan het e-book.

Meer informatie