“We hadden ontwikkelmogelijkheden te over, maar de cruciale eerste stap ontbrak”

Dit is ROC Nijmegen:

ROC Nijmegen dé bruggenbouwer in de regio tussen jongeren en de arbeidsmarkt.

ROC Nijmegen heeft ruim 950 medewerkers. Aan het instituut studeren circa 10.000 jongeren.

De uitdaging

ROC Nijmegen had de wens om een flexibele en wendbare organisatie te zijn, die lerend is. Mendy Belgers, Adviseur Talentmanagement -en ontwikkeling vertelt: “We hadden medewerkers nodig die de snelle veranderingen in het werkveld aankunnen. Binnen HR wilden we daarom minder HRM, en meer naar HRD. In plaats van het zwaartepunt op ‘HR-management’, dus richting ‘HR-development’.”

En bij enkel plannen en goede wensen bleef het niet. Na verloop van tijd had ROC Nijmegen de ROC Academy. Mendy vertelt: “We kwamen erachter dat we prachtige mogelijkheden hadden voor onze mensen om zich te ontwikkelen, maar dat stap één ontbrak.

Die eerste stap is het proces dat volgt nadat iemand zich de vraag stelt “Wie ben ik eigenlijk?” Dat klinkt simpel, maar pas als je daar het antwoord op hebt, kun je kijken welke persoonlijke ontwikkeling zinvol en passend bij iemand is. Het antwoord krijgen op die vraag, dáár lag onze uitdaging.

De oplossing

We gaven onszelf de taak om onze medewerkers op langere termijn perspectief te schetsen. Daar horen vragen bij als “Wat is mijn ontwikkelpotentieel? Welk toekomstig loopbaanpad past bij mij?” In de zoektocht naar de juiste invulling van die vragen, vond ROC Nijmegen de ACT©-meting en HBM-filosofie. “Met deze filosofie en methodiek konden we éérst naar onze mensen kijken. Waar zijn ze goed in? En wat kost hen heel veel energie?” De resultaten van de ACT©-metingen is ROC Nijmegen vervolgens met behulp van myHBMcenter gaan koppelen aan de doelen van de organisatie.

“We ontdekten dat we met de ACT©-meting iemands profiel goed in kaart kunnen brengen. De focus ligt op wat iemand wél kan, dat sluit aan bij onze positieve benadering”

ROC Nijmegen had met HBM & ACT© een concrete methodiek om invulling te geven aan hun talentstrategie, waarmee ze konden investeren in geluk én waarmee ze stappen konden maken op het vlak van waarderend leiderschap. De MT’s waren enthousiast, waarna de managers een training gevolgd hebben bij myHBMcenter.

Die training had twee pijlers. Enerzijds de managers leren hoe zij een ACT©-meting zelfstandig kunnen terugkoppelen aan de medewerker, maar anderzijds ook om antwoord te krijgen op de vraag: “Wie ben ik zelf als manager?”. Om die vraag te beantwoorden, ervaarden de managers zelf ook de ACT©-meting als onderdeel van de training. De coaches van myHBMcenter deden de bijbehorende gesprekken.

Sommigen managers waren zó enthousiast over de training, dat ze de volledige opleiding wilden volgen tot professional die zelfstandig met HBM en ACT© werkt. Uiteindelijk organiseerden we dit toch vanuit HR, omdat de manager richting de medewerker een andere pet op heeft. Wél kregen de managers een veel grotere rol in coachgesprekken.

HR (inmiddels volledig opgeleid in HBM en ACT©) doet nu de eerste gesprekken, waarna de managers het verder oppakken.

Het resultaat

De managers staan nu veel dichterbij de medewerkers. En ook de gesprekscyclus bijvoorbeeld, is nu aangepast. Inmiddels mag en kan iedere medewerker een ACT©-meting aanvragen. Al meer dan 300 medewerkers hebben nu in een half jaar tijd hun talenten ontdekt. Talenten die zij vaak ook nog niet van zichzelf kenden.

“We zien dat mensen die begeleiding met HBM en ACT© gehad hebben, concrete stappen zetten. Medewerkers maken nu bewuster gebruik van de ontwikkelmogelijkheden. Wilt iemand nu bijvoorbeeld een master volgen, dan is dat een goed voorbeeld van een moment waarop iemand wordt gestimuleerd om een ACT©-meting te doen. Om weer terug te pakken op de eerste stap: “Wie ben ik als mens?”

En het is niet alleen het behoeden van de mensen voor het maken van verkeerde (opleidings)keuzes. Ook de medewerkers die zoekend zijn, kunnen we nu meer richting en perspectief bieden. Ook bij breder loopbaanadvies. Sommigen starten nu één dag in de week met iets waarvan ze nu eindelijk weten dat het bij hen past.

Vat je alle resultaten samen, dan is het de positieve mobiliteit die op gang is gekomen. Mensen zijn wendbaarder. Want vergis je niet, onderwijs is over het algemeen een vrij statisch systeem:

Je bent docent en heel veel meer smaken zijn er niet. Nu kunnen we mensen prikkelen in hoe zij meer uitdaging uit hun job kunnen halen. We bieden hen nu meer perspectief. Het resultaat is meer werkplezier én innovatie. We kunnen nu al niet meer voorstellen dat we dit niet zouden doen.