Experimenteren is leren! En daar hoort de ontdekking van talenten bij.

In ons e-book ‘’Human Being Management voor jongeren’’ gaven we er al aandacht aan. Hogere kans op burn-out, uitval, stress, keuze-stress, eenzaamheid typeren deze periode. Juist bij jongeren stapelen de problemen zich op. Het afgelopen jaar heeft deze problemen alleen nog maar versneld. Nu de vooruitzichten gunstiger worden pleiten wij voor meer aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. De hulp aanbieden door samen de stip op de horizon te zoeken die bij hen past.

Uitdagende tijden voor experimenterende jongere
Stel je eens voor. Het is 2021, corona speelt een jaar en je bent student of scholier. Houd je maar eens staande in een wereld die vandaag de dag een overload aan mogelijkheden en uitdagingen biedt, terwijl je veel van de mogelijkheden door de maatregelen niet kunt benutten. Je kunt alle kanten uit, maar weet eigenlijk niet waar je nu echt goed in bent. En de wereld om je heen verandert zo rap, dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. En dat terwijl je juist keuzes moet maken. Af en toe zelfs de verkeerde. Want de periode dat jongeren hun weg zoeken in een wereld die ogenschijnlijk alles biedt, is niet alleen impactvol voor de experimentele fase waar zij zich in bevinden, maar juist ook in hun latere leven.

Ontwikkelingspsychologie
De ontwikkelingspsychologie krijgt binnen Human Being Management een centrale rol. Wij geloven dat wanneer jongeren de juiste ondersteuning krijgen in de ontwikkelfase, ze datgene wat ze uit balans brengt, beter aankunnen. Krijgen jongeren bijvoorbeeld meer zicht op hun unieke talenten en mogelijkheden, dan wordt de eigen kracht ook daadwerkelijk een toegevoegde waarde voor henzelf en hun omgeving. Zicht op hun eigen talenten maakt hen zelfbewuster en bovendien ook zelfverzekerder. En juist dat laatst is waar veel jongeren naar verlangen. Hoe mooi is het als jongeren begrijpen dat je twijfel kunt beleven als het onderzoeken van verschillende mogelijkheden, stress als draagbare spanning en falen als leren?

Wat kun je doen?
In het leerproces van jongeren hebben volwassenen een belangrijke rol. Stel dat wij leren de persoon te zijn die we vroeger hebben gemist, hoeveel meer kunnen we er dan zijn voor onze kinderen? We hebben zelf allerlei inzichten op gedaan die te waardevol zijn om niet te delen of toe te passen. En deze inzichten kun je delen. Bijvoorbeeld dat het niet altijd gaat om de oplossing zelf, maar juist om te leren hoe je tot een oplossing komt die mogelijk anders is dan verwacht. Of dat het goed is om je te realiseren dat je als volwassene het ook niet altijd weet en dat de dagelijkse druk van het leven ook bij jou zijn prijs heeft. Dat onderschrijft nogmaals hoe belangrijk het is dat lering gedeeld wordt en dat er persoonlijke aandacht voor de jongeren is.

Het luisterende oor
Soms is het alleen maar nodig dat er geluisterd wordt. En precies dat brengt ons terug op het rapport van UNICEF waar we in het e-book al over spraken. Want wat gaven jongeren zelf ook alweer aan op de vraag wat zij denken nodig te hebben?

‘’Wij willen meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling’’

Om in kaart te brengen wat wel en niet bij een jongere past, gebruiken we bij myHBMcenter de Analytical Competence Tool (ACT®). Speciaal voor jongeren hebben we de ACT®-Young meting.

Meer weten?

Leaflet ACT® Young    Bel of mail ons!

Foto ''Experimenteren is leren''

Proeven van HBM en ACT©?

Hoe ontdek je de verborgen talenten van jouw coachees en medewerkers? Ontdek het op één van onze vrijblijvende kennismakingssessies.

Kennismakingen bekijken