Wat is HBM

Human Being Management heeft aandacht voor de gehele mens
Het verschil tussen leider, manager en medewerker vervaagt steeds meer. Iedereen is steeds meer een human being die gaat staan voor eigen leiderschap. Voor veel medewerkers zijn groeimogelijkheden, waaronder verantwoordelijkheden en bevoegdheden belangrijker dan financiële beloning of status. Medewerkers willen een waardevolle bijdrage leveren aan de organisatie.

Bewust én onbewust
De reis naar jezelf is de basis van de HBM filosofie: Human Being Management, aandacht voor de gehele mens in plaats van alleen zijn of haar hulpbron. Dit maakt dat HBM niet gezien kan worden vanuit de normale HRM kaders waar we zo vertrouwd mee zijn. Het vereist een andere manier van denken en kijken, omdat we telkens de gehele mens (bewust én onbewust) beschouwen.

Circle of Change
De vernieuwende werkwijze van myHBMcenter is persoonlijk en levert altijd maatwerk op. Onze aanpak is gebaseerd op de vier stappen van de Circle of Change.

1. Zelfreflectie
2. Bewustwording
3. Beslisruimte vergroten
4. Verantwoordelijkheid nemen

Deze heldere aanpak is niet alleen veel effectiever, maar ook beduidend energieker. Hierdoor worden mensen gelukkiger en organisaties succesvoller.

Meer weten over wat Human Being Management voor jouw team of organisatie kan betekenen? Download het e-book ‘Inleiding tot Human Being Management’

Janneke Uniekheid

Hoe breng je iemands natuurlijke kwaliteiten in kaart?

Ontdek hoe Human Being Management antwoord op deze vraag geeft en hoe je dit in de praktijk brengt met de ACT®-meting.

Download nu