Eigenaarschap stimuleren

Met haar oprechte nieuwsgierigheid naar het verhaal van het bedrijf en zijn mensen begeleidt Lonneke Scheijvens organisaties om van binnenuit gezond te blijven. Dat is waar ze gelukkig van wordt in haar werk en dat gunt zij anderen ook.  Ze wil daar graag aan bijdragen door middel van Human Being Management. Lonneke is HBM Professional en sinds begin 2018 mede-eigenaar van myHBM Health en Talent. Ze heeft jarenlange ervaring in de uitzendbranche in verschillende (management)functies. Mens en werk verbinden is de rode draad in haar carrière. Ze vertelt hoe je eigenaarschap stimuleert.

Wat biedt myHBM Health en Talent?
“Wij bieden curatieve, specialistische psychologische zorg. Daarnaast zien we de vraag naar preventieve interventies toenemen. Er is steeds meer aandacht voor de mens en zijn of haar unieke talenten. Dat heeft een positief effect op gezondheid, ontwikkeling en geluk van mensen en maakt organisaties succesvoller. Je vindt bij ons dus een combinatie van gezondheid en talent! We werken met psychologen en met coaches. Elke vraag is anders, we koppelen daar de juiste professional aan. In elk traject kijken we naar de aanwezige talenten van een medewerker. Wanneer deze onbenut blijven kan dat juist zorgen voor spanning. En voorkomen is tenslotte beter dan herstellen. Daarbij is het begrijpen van het gedrag zo verhelderend. Voor de medewerker zelf, maar ook voor zijn of haar omgeving. De ACT®-meting is hiervoor een heel waardevol middel. Het laat aan de ene kant zien waar de persoon van nature energie van krijgt en op een dieper niveau geeft het de innerlijke patronen weer en dus het aangepaste gedrag oftewel de energielekken. Dat biedt concrete aanwijzingen voor de oorzaak en daarmee de gerichte behandeling van stress en burn-out (klachten).”

Wat valt jou op binnen bedrijven?

“Leidinggevenden hebben een belangrijke rol bij het stimuleren van eigenaarschap. Als je te veel stuurt op input of oplossingen, dan laat je geen ruimte voor eigen ideeën, creativiteit en oplossend vermogen van de medewerker. Geef je een duidelijke richting en heldere doelstellingen, dan kunnen medewerkers toetsen of ze op de juiste weg zitten. En wanneer je als leidinggevende de bijbehorende verantwoordelijkheden kunt delegeren dan stimuleer je eigenaarschap. Tel je daarbij voldoende aandacht voor de ontwikkeling van de persoon op, dan hebben we het over Human Being Management. Op die manier geven medewerkers het beste van zichzelf.”

Hoe ervaart de medewerker dat zelf?

“Dat ligt uiteraard aan het type mens. Voor de een gaat dat makkelijker dan voor de ander. Het vraagt om autonomie. Dat is iets wat je kunt stimuleren, dat ontstaat niet altijd organisch. De ACT®-meting helpt bij het verkrijgen van inzicht in het waarom van je gedrag en laat je zien waarom het voor jou moeilijker of makkelijker is. Dat is een van de redenen waarom wij deze meting in al onze trajecten inzetten. Van instroom tot uitstroom, van psychologische zorg tot coaching.”

De medewerker moet dus ook zelf werken aan eigen inzetbaarheid?

“Ja zeker, het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik wil nog wel even benadrukken dat dat juist als positief wordt ervaren. Hoe bewuster je bent van jezelf, hoe gerichter je aan de slag kan. Dat geldt voor leidinggevende én medewerker. Wanneer je iemand meer in zijn kracht zet zie je iemand helemaal opleven. Daar doen we het voor. Dat helpt de leidinggevende ook. Het is fijn als hij of zij weet wat de medewerker nodig heeft en daarin kunnen wij ondersteunen. We zijn er voor de werkgever en voor de medewerker. We staan voor klantgerichte, kwalitatief goede zorg zonder wachtlijsten. Binnen 5 werkdagen staat er een afspraak. Die snelheid vinden we belangrijk en is vaak ook nodig.”

Lonneke Scheijvens,
my HBM Health & Talent

Human Being Management
[i]Wil je meer weten over hoe HBM mensen stimuleert om eigen verantwoordelijkheid te nemen? Download het e-book Human Being Management en/of kom naar een van onze kennismakingssessies!

LONNEKE MYHBMkl-9700 (003)

Proeven van HBM en ACT©?

Hoe ontdek je de verborgen talenten van jouw coachees en medewerkers? Ontdek het op één van onze vrijblijvende kennismakingssessies.

Kennismakingen bekijken