Vertrouwen herwinnen door dienend leiderschap

WoonGoed 2-Duizend in Reuver is in 1,5 jaar getransformeerd van een corporatie in diepe crisis naar een fijne organisatie waar medewerkers én klanten weer gezien worden! Saskia van Oppen, Zelfstandig HR professional heeft hieraan met behulp van Rieteke Nijhof en Anouk Wauthlé van My HBM Assessment, door middel van inzet van Human Being Management, een belangrijke bedrage geleverd. Hoe hebben ze dat aangepakt en in zo’n korte tijd?

Slechte werksfeer
WoonGoed 2-Duizend stond begin 2018 onder toezicht van de externe autoriteiten vanwege organisatorische redenen. Klanten werden onvoldoende bediend, de governance was niet op orde, het ziekteverzuim onder medewerkers was opgelopen tot 25% en de werksfeer was slecht. Een (bijna) volledig interim-managementteam werd aangesteld om het tij te keren. Vertrouwen herwinnen bij de medewerkers én de klanten was nodig. Gelukkig bleek er voldoende veerkracht aanwezig bij de medewerkers. De wil was er om er iets van te maken! Na ruim een jaar gezamenlijk hard werken ging het weer de goede kant op met de organisatie.

Visiedocument
In 2019 kreeg Saskia van Oppen als interim-manager HRM daarom de uitdagende taak om de zes interim-MT-leden te vervangen door een nieuw vast team. Zij diende dezelfde koers maar vooral dezelfde (dienende) managementstijl te gaan hanteren als het interim-MT. Deze stijl had namelijk zijn vruchten afgeworpen. Ook de externe toezichthouders hielden dit proces scherp in de gaten en vereisten aan de voorkant een zogenaamd ‘visiedocument’ ten aanzien van het selectieproces.

Saskia: ‘Hierin hebben we ons plan van aanpak beschreven om een zorgvuldig proces te waarborgen. Het doel was een team neer te zetten dat niet alleen uit sterspelers bestond, maar vooral ook goed zou samenwerken. Daarvoor heb ik de hulp van Rieteke en Anouk ingeschakeld. Zij kijken met een psychologische én een organisatiekundige blik en dat bleek heel waardevol. My HBM Assessment heeft input gegeven welke samenstelling van het team succesvol kon zijn en uiteraard hebben we de ACT®-meting ingezet om tot de kern te komen.’

Samenstellen team
‘Na de eerste gespreksronde met kandidaten werd de meting afgenomen van de kandidaten die door mochten naar de 2e ronde. Rieteke en Anouk gaven ons daarop verdiepende vragen voor de 2e ronde. Na deze 2e gespreksronde hebben we samen met hen alle ACT®-profielen beoordeeld om te kijken welke samenstelling van kandidaten een succesvol team zou kunnen vormen.

Om de kracht van het ‘oude’ team vast te pakken en voor het ‘nieuwe’ team’ te benutten zijn de nieuwe leden langs de meetlat van de daarbij behorende aspecten gelegd. Een eerder opgestelde ACT® Team-rapportage van het interim-MT gold daarom als richtinggevende ‘blauwdruk’. Uiteindelijk hebben we 6 eindkandidaten (nog vóór een arbeidsvoorwaardelijk aanbod) samengebracht in een groepsassessment en tot slot heeft elke nieuwe manager een individueel ontwikkelassessment doorlopen.’

Vliegsimulator
Anouk: ‘Het eerder samenbrengen was ontzettend waardevol en hebben we op een bijzondere manier gedaan, namelijk door gebruik te maken van serious gaming. Met behulp van een vliegsimulator kregen de kandidaten uitdagende rollen te vervullen in de cockpit en in de verkeerstoren. Zo krijg je naast het inzicht in de kwaliteiten en mogelijke valkuilen tevens meer zicht op de manier van samenwerken, communiceren, het nemen van besluiten en het behalen van doelen. De gezamenlijke opdrachten met de vliegsimulator laten zien hoe een team presteert onder druk. Je brengt hiermee in feite de ACT®-meting tot leven. Dat zorgt voor de verdieping die we nodig hadden in die korte tijd.’

Rieteke: ‘Het team bleek de opdrachten prima samen te kunnen doen. Het proces heeft best wat spannende momenten gekend. Je hebt met kandidaten te maken die elkaar nog nooit eerder gezien hadden. Ook zij hebben flexibiliteit en moed getoond. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst!’

Toekomst
Na de zomer van 2019 is het nieuwe team gestart. En met succes! Er staat een MT dat aandacht heeft voor de mens, dienend leiderschap toont en een gedeelde missie en duidelijke visie heeft. Inmiddels is er óók bij nagenoeg alle medewerkers van de organisatie een ACT®-meting afgenomen. De nieuwe HR adviseur is enthousiast over HBM en wil deze filosofie dan ook graag verder borgen in de organisatie zodat medewerkers met plezier naar het werk blijven gaan. Door weer aandacht te hebben voor elkaar én voor persoonlijke groei ontstaat er meer ruimte en energie voor eigen ideeën.

Trots op deze HBM Professionals die dit in korte tijd hebben neergezet. Dat toont lef!

Human Being Management
Wil je ook meer aandacht in je organisatie voor de mens en zijn ontwikkeling? Lees hier meer over de ACT®-meting en kom naar een van onze kennismakingssessies.

Woongoed-min

Proeven van HBM en ACT©?

Hoe ontdek je de verborgen talenten van jouw coachees en medewerkers? Ontdek het op één van onze vrijblijvende kennismakingssessies.

Kennismakingen bekijken