De zakelijke en de menselijke kant verbinden

Voor Charlotte Brouwer-Baan staat de dynamische wereld van mens en werk al ruim 30 jaar centraal. Waarvan de eerste 15 jaar in de uitzend- en werving & selectiebranche in verschillende (management) functies. Zij begeleidt mensen in allerlei fasen van hun leven van werk naar werk. Charlotte vertelt in dit artikel over hoe zij de zakelijke en de menselijke kant meer wil verbinden.

Wat heeft bij jou gezorgd voor een andere kijk op jouw werk?
‘Uit eigen ervaring weet ik hoe het voelt om niet meer op de juiste plek te zitten en heb ik ervaren hoe je letterlijk kunt leeglopen door je werk. Dat overkwam mij na 15 jaar met veel plezier in de uitzend- en w&s branche gewerkt te hebben. Een wereld die in de loop der jaren harder en grimmiger werd. Het snelle en oppervlakkige moeten ‘scoren’ ging mij steeds meer tegenstaan. Ik miste diepgang. Met de kennis van nu is het heel simpel te duiden dat ik jarenlang keihard in mijn prestatiekracht heb gewerkt, maar dat wist ik toen natuurlijk nog niet.’

‘Een loopbaancoach gaf mij het inzicht dat er een psychologisch deel in mij braak lag en aan het borrelen was, maar er niet uitkwam omdat daar van huis uit wat van gevonden werd. Zij stuurde mij naar de opleiding Jungiaanse Psychologie bij Karen Hamaker en daar ging een nieuwe wereld voor mij open. Hier kwam ik voor het eerst in aanraking met o.a. de kracht van het onbewuste, schaduwwerk, het projectiemechanisme en synchroniciteit. De eerste kwartjes begonnen te vallen. Naast deze opleiding ben ik een post HBO opleiding Loopbaanadvies & Coaching gaan volgen waardoor ik ineens ‘aan de andere kant’  van de Werving & Selectietafel terecht kwam.’

Welke beweging zag jij in organisaties?
‘Ik heb voor diverse grote (zowel profit als non-profit) corporates gewerkt waar ik ontdekte hoeveel mensen er op de verkeerde plaats zaten en daar niet het gesprek over durfde aan te gaan. Ik zag teveel goede mensen vertrekken omdat ze niet gehoord werden, ik zag conflicten escaleren tussen leidinggevende en medewerkers die voorkomen hadden kunnen worden. Vaak met burn-out klachten als gevolg. Ik heb boventallige medewerkers als gevolg van reorganisaties begeleid. Het betrof vaak medewerkers die soms wel 20 jaar hetzelfde kunstje hadden gedaan en zich afgesloten hadden van het feit dat de wereld om hen heen in een rap tempo veranderde.
Duurzame Inzetbaarheid werd een modewoord, maar niemand die er echt een ‘duurzame’ invulling aan kon geven. Ik had daar ideeën over, maar het lukte mij niet om door de cultuur van angst, wantrouwen, controle en macht heen te breken.’

‘Mijn zoektocht bracht mij bij het gedachtegoed van Human Being Management oftewel de hele mens willen zien, inclusief zijn onbewuste. Dit voelde voor mij als thuiskomen. En dankzij de Analytical Competence Tool (ACT®-meting) vielen er weer nieuwe stukjes op hun plaats en leerde ik te onderbouwen wat ik altijd als ideaal had gezien.’

Wat is jouw missie?
‘Het is mijn missie om business en spiritualiteit met elkaar te verbinden zonder de ‘angst’ als zweverig en vaag te worden afgedaan, maar mensen bewust te maken dat het gaat over geïnspireerd leven en werken, geworteld in de aarde en daarom juist heel concreet met zichtbare en meetbare resultaten. Vanaf het moment dat ik synchroniciteit begon te snappen valt mij steeds meer synchroniciteit ten deel. Kunnen leven en werken vanuit ziel en zakelijkheid kan!’
   
Hoe zet jij de ACT® methodiek hierin?
‘Mijn missie sluit helemaal aan op het HBM gedachtegoed: Gelukkige mensen in succesvolle organisaties. Mensen vanuit veerkracht en zelfregie inzicht geven in hun intrinsieke motivatie en gedrag. Ik wil vanuit een ambassadeursrol zowel mens als organisatie bewust maken van deze mooie filosofie en al mijn ervaringen, opgedaan vanuit het loopbaanadvies- en coachingsvak, mijn kennis van organisaties en de externe arbeidsmarkt, met elkaar verbinden. Voor mij komen alle lijnen vanuit mijn verleden hier bij elkaar en ik zie in ACT® mijn ‘missing link’. Het instrument is voor mij van grote toegevoegde waarde, omdat het oog heeft voor de mens in zijn geheel. Je ziet in één oogopslag waar het ‘schuurt’ (of ‘wringt’) zodat je direct heel gericht invulling kunt geven aan wat nodig is in een traject. De herkenning bij coachees, zodra ze het verschil ervaren tussen hun natuurlijke en prestatiestuk is iedere keer weer een cadeau! Het is voor mij inmiddels de start van ieder nieuw traject. Opdrachtgevers weten mij hierdoor steeds vaker te vinden.’

Hoe zie jij de toekomst?
‘Door digitalisering en globalisering verdwijnen er functies, maar er komen ook weer nieuwe bij. Het gaat daarom niet meer over ‘eenmalig veranderen’ van medewerkers maar over ‘voortdurend blijven ontwikkelen’ Ik zie dat het thema Duurzame Inzetbaarheid, Talentmanagement, het binden en boeien van goede medewerkers steeds meer aandacht krijgt binnen organisaties maar dit kan mijns inziens nog veel effectiever. Iedereen is er inmiddels wel van doordrongen dat mobiliteit voor zowel medewerker als organisatie een gezonde beweging is. Ik wil mij inzetten om beide partijen hier bewuster van te maken. Proactief loopbaangedrag is een must voor duurzame inzetbaarheid en dient gedragen en gestimuleerd te worden door het management en directie.’

Wat houdt mensen tegen?
‘Helaas heerst er nog in teveel organisaties een angstcultuur: “Als ik mij ga heroriënteren op mijn loopbaan, denkt mijn manager vast dat ik weg wil.” , is een veelgehoorde belemmerende overtuiging waardoor medewerkers niet in beweging komen en zich vast blijven houden aan vertrouwde gewoonten en patronen of aan schijnzekerheden.’

‘Een hele mooie ontwikkeling is dat de overheid ook een steentje bijdraagt door verschillende subsidieregelingen beschikbaar te stellen. De 45+ ontwikkeladvies regeling is een mooi voorbeeld en hier wordt al op grote schaal enthousiast gebruik van gemaakt. Daarbij komt binnenkort een persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen, zowel werkenden als niet werkenden.’

Human Being Management
Wil je meer weten over hoe jij HBM/ACT® kan inzetten en mensen direct en concrete inzichten kan geven voor hun verdere ontwikkeling? Download het e-book ‘Inleiding tot Human Being Management’

Charlotte

Proeven van HBM en ACT©?

Hoe ontdek je de verborgen talenten van jouw coachees en medewerkers? Ontdek het op één van onze vrijblijvende kennismakingssessies.

Kennismakingen bekijken