Mildheid als groeiversneller

Een mild groeiklimaat is goed voor de groei van een organisatie.

Planten groeien optimaal in een mild klimaat en op een vruchtbare voedingsbodem. Beetje zon beetje regen en voldoende voedingsstoffen.

Dit geldt ook voor organisaties.
Het klimaat waarin een organisatie groeit is bij voorkeur mild en in balans. Natuurlijk zijn tijdelijke onevenwichtigheden onvermijdelijk en zelfs soms noodzakelijk, maar op de lange termijn is er balans en mildheid nodig.

De voedingsbodem voor de groei van elke organisatie is de balans tussen geld verdienen, duurzaamheid en innovatie. Waarbij de grote gemene deler de menselijke maat is.

Organisaties die uit balans zijn en zich alleen focussen op het verdienen van geld en daar bij de menselijke maat vergeten, krijgen scheefgroei in de vorm van weerstand van haar mensen. Ook is het zo dat als innovatie een doel op zich wordt, dit op gespannen voet kan komen te staan met duurzame ontwikkeling.

Een mild groeiklimaat gaat over balans.
Als ondernemer probeer ik altijd kritisch te kijken of de keuzes die we maken gebalanceerd zijn, door mijzelf de volgende vragen te stellen.

Kunnen we met deze keuze nu of later geld verdienen?
Is de keuze vernieuwend?
Helpt deze keuze mee aan duurzame groei?
en heel belangrijk
Past deze keuze bij de talenten van onze mensen?

Organisaties die oog hebben voor deze groeiversnellers worden succesvoller en haar mensen gelukkiger.

Rudie Nijhof

sunflower-1127174_1920

Proeven van HBM en ACT©?

Hoe ontdek je de verborgen talenten van jouw coachees en medewerkers? Ontdek het op één van onze vrijblijvende kennismakingssessies.

Kennismakingen bekijken